Trestní právo v proměnách věků


PREZENTACE

       Mgr. Michaela Uhlířová /MU/   Trestní právo u Chetitů 
       Mgr. Miroslav Frýdek, Mgr. Kamila Bubelová, Ph.D. /UPOL/  Úvod do římského trestního práva, zásady a principy;    Úvod to terminologie římského trestního práva;  Crimen repetundarum
       JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. /ZČU/   Základní principy a vybrané instituty středověkého trestního práva
       JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. /ZČU/; Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. /UPOL/   Vliv římského práva na právo městské na příkladu deliktu krádeže
       JUDr. Adriana Švecová Ph. D. /Trnava/ Trestní právo na Slovensku ve středověku
       prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  /MU/  Trestní právo v habsburské monarchii v novověku
       JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. /ZČU/  Trestní právo v pohledu právní archeologie
       JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. /UPOL/  Trestní právo v době mezi světovými válkami,    Literatura
       JUDr. Pavel Salák, Ph.D. /MU/  Trvání trestu po smrti pachatele
       prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  /MU/  Ochrana cti
       JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.  /MU/  Nacistické trestní právo
       Mgr. Kateřina Přepechalová /MU/  Norimberský proces
       JUDr. Pavel Salák, Ph.D. /MU/  Vojenské trestní právoProgram letní školy ke stažení zde: